Biedra anketa

Izstrādāts materiāls angļu valodas apguvei neformālās izglītības metodēm

Kopš 2016.gada oktobra, Bērnu un jauniešu biedrībā “Liepājas Jaunie Vanagi”, jaunietes Dalila no Spānijas, Veronika no Čehijas, Nevena no Bulgārijas un Helena no Portugāles realizēja projektu “Language mixer”, kuru finansēja programma “Erasmus+”.

Projekta ietvaros tika nodrošināta prakstiskās angļu valodas apguve dažādām vecuma grupām. Tajās iesaistījās Liepājas Ezerkrasta sākumsskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Liepājas 8.vidusskola, Liepājas Jāņa Čakstes 10.vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, p.i.i. “Pasaciņa”, p.i.i. “Mazulītis”, p.i.i. “Kāpēcītis, kā arī Aizputes vidusskola un Krotes Kronvalda Ata pamatskola.

5 mēnešu garumā meitenes vadīja regulāras neformālās izglītības angļu valodas nodarbības, gatavojot programmu konkrētai vecuma grupai, ņemot vērā pašu pieredzi ar konkrēto grupu. Projekta rezultātā tika izstrādāta elektroniska rokasgrāmata, kura nu ir pieejama ikvienam. Tajā meitenes iekļāva savus secinājumus un ieteikumus par darbu ar katru no mērķa grupām, kā arī metodes, kuras izmantoja nodarbībās. Materiāls ir pieejams ikvienam interesentam, lai izmantotu līdzīgu ideju realizēšanā. Tas ir angļu valodā un to apskatīt un lejuplādēt izmantošanai var biedrības mājaslapā www.liepajasjv.lv.

Projekts pēc nedēļas noslēgsies. Meitenes ir atzinušas, ka pašas ir augušas kopā ar šo projektu. Līdz projektam viņas neticēja, ka spēj vadīt mācību stundas un tikt galā ar klašu grupām, vai bērnu dārza grupas bērniem. Taču šobrīd divas no viņām ir izvēlējušas šo pašu ideju turpināt savās valstīs, apgūstot skolotāja profesiju. Līdz projektam viņas arī neticēja, ka viņu angļu valoda ir pietiekošā līmenī, lai mācītu to citiem. Taču bažas par šo zuda pēc pirmajām nodarbībām, kurās novērotāja lomā bija arī angļu valodu pasniedzēji, kuri atzinīgi novērtēja meiteņu darbu. Pēc meiteņu pirmajām nodarbībām, pieprasījums pēc tām pieauga, taču ierobežotā laika trūkuma dēļ nevarējām nodrošināt nodarbības visiem gribētājiem. Domāju, ka tādēļ, meiteņu izstrādātais materiāls ir kaut maza daļiņa ko varam dot ikvienam interesentam.

Mēs kā biedrība arī augam ar katru no projektiem, un no savas puses varu teikt, ka šis ir mūsu vislabākais Eiropas Brīvprātīgā Darba realizētais projekts, ar visredzamāko rezultātu – ne tikai rokasgrāmata to parāda, bet arī nodabrību pieprasījums un angļu valodas līmeņa uzlabošanās ndarbību dalībniekiem, kas ir redzams gan pēc formālās izglītības atzīmēm, gan pēc tā kā nodarbību dalībnieki spēj runāt un lietot angļu valodu. Tas noteikti nebūs pēdējais šāda veida projekts. Paldies skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras bija atvērtas un iesaistījās.

Lejupielādēt izstrādāto materiālu

Līga Krēsliņa
Biedrības valdes priekšsēdētāja
28452124

Autora informācija

brīvprātīgais

Komentēt