Biedra anketa

Kontakti

 

Bērnu un jauniešu biedrības “Liepājas Jaunie Vanagi” valdes un padomes biedru saraksts

 

Reģ.Nr.40008101382
Adrese: Tukuma iela 26, Liepāja, LV-3407, Latvija
Faktiskā adrese: Klaipēdas 96a, Liepāja, LV-3401, Latvija
mob.: 28452124
e-pasts: liepajasjv@liepajasjv.lv
Latvijas SEB banka
Kods UNLALV2X
LVL konts- LV18 UNLA 0050 0198 5603 9
EUR konts- LV28 UNLA 0050 0198 5605 3