Biedra anketa

Liepājas Jaunie Vanagi papildina SOHO zināšanas Horvātijā

Bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi” ir aktīva Eiropas Brīvprātīgā Darba (EBD) nosūtītāj, uzņēmēj un koordinējošā organizācija. Kopš organizācijas akreditēšanas esam nosūtījuši 15 un uzņēmuši 45 jauniešus veikt EBD.

Lai labāk saprastu jauniešus, kuri veic EBD, ir labi, ja ar viņu strādā cilvēks, kurš reiz pats ir veicis EBD. Liepājas Jaunajos Vanagos ar brīvprātīgajiem strādā pieredzējuši neformālās izglītības treneri un jaunieši, kuri brīvprātīgi organizācijā darbojas jau līdz pat 20 gadiem. Taču neviens no viņiem nav bijis EBD. Lai arī mentori parasti ir jaunieši, kuri ir atgriezušies no EBD, tomēr dažreiz nepamet sajūtā, ka mazliet pietrūkst zināšanu un izpratnes, lai būtu par labu darba vadītāju vai koordinatoru EBD veicējam. Tādēļ konsultējoties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvjiem Latvijā, nolēmām pieteikties uz SOHO apmācībām Horvātijā, kuras arī Latvijas Nacionālā Aģentūra finansēja.

SOHO apmācības ir paredzētas EBD nosūtītāj, uzņēmēj un koordinējošām organizācijām, kuru galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu kvalitāti, attīstot būtiskākās atbalsta personu kompetences.

Apmācību specifiskie mērķi bija:

  • labāk izprast EBD kā mācīšanās iespējas, konceptu un ar EBD saistītos kvalitātes aspektus;
  • uzlabot iespējas strādāt un sadarboties starptautiskā vidē;
  • sniegt atgriezenisko saiti par lomām, atbildībām un izaicinājumiem EBD atbalsta sistēmā;
  • pievērst uzmanību iespējai mācīties EBD laikā un nodrošināt rīkus mācību atbalstam;
  • atbalstīt neformālās izglītības atzīšanas rīku – Youthpass;
  • nodrošināt jaunāko informāciju par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Piedaloties apmācībās, gan apmācību treneri, gan citu valstu nacionālo aģentūru pārstāvji mūsu darbību EBD jomā un pieredzi saistībā ar to, atzina par kvalitatīvu un labas prakses piemēru daudziem, kuri šobrīd uzsāk savu darbību EBD jomā.

Atgriežoties esam ieviesuši jauniegūtās zināšanas savā darbībā ar šobrīd organizācijā esošajiem EBD veicējiem un nosūtītajiem EBD veicējiem, lielāko uzmanību pievēršot brīvprātīgo mācīšanās procesam. Kā arī esam veikuši vairākas tikšanās, kur esam stāstījuši par EBD iespējām, gan Liepājā, gan Pāvilostā.

Vairāk par EBD varat uzzināt www.jaunatne.gov.lv vai arī zvanot 28452124 vai nākot uz Liepājas Jauno Vanagu biroju, Klaipēdas ielā 96 a.

P1160118

Autora informācija

Bērnu un jauniešu biedrības "Liepājas Jaunie Vanagi" ārlietu sekretārs

Komentēt