Biedra anketa

Par mums

jv-simbolikaBērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi” (turpmāk – LJV) dibināta 1993.gadā un 2006.gadā reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. Darbojas uz statūtu pamata, apvieno bērnus un jauniešus vecumā no 5 līdz 30 gadiem, no daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm, sociālā riska grupas jauniešus un citus bērnus un jauniešus gan Liepājā, gan citās  Latvijas pilsētās. Biedrība darbojas jau 20 gadus.

LJV mērķis – bērnu un jauniešu tiesību un interešu popularizēšana un aizstāvība. Aktīvas, radošas jaunatnes attīstības veicināšana.  Saturīga brīvā laika pavadīšana.

 

 

Darbojoties „Liepājas Jaunajos Vanagos” bērniem un jauniešiem ir iespēja:

  1. Realizēt savas idejas;
  2. Piedalīties dažādās neformālās izglītības apmācībās Latvijā un pasaulē;
  3. Piedalīties dažādās aktivitātēs – ģimeņu sporta dienā, tematiskās ballītēs, talkās, labdarības pasākumos, tematiskās dienas nodarbībās bērniem, draudzības nodarbībās ar bērniem ar invaliditāti, galda spēļu turnīros,  angļu valodas pēcpusdienās, dažādās aktivitātēs, kuras saistītas ar bērnu tiesībām un pienākumiem;
  4. Nometnēs, starptautiskās apmaiņās, kā arī pašam kļūt par nometņu un starptautisku apmaiņu vadītāju.

 

Biedrības biedri par savas darbības mērķiem izvirzījuši: dažādu jauniešu iesaistīšana savā darbībā; sadarbība ar citām jauniešu organizācijām; dzīvesveids bez alkohola un narkotikām; saturīga brīvā laika pavadīšana; piedalīties vietējos un starptautiskos projektos.

Bērnu un jauniešu biedrība “Liepājas Jaunie Vanagi” 2007.gadā tika atzīta  par labāko jauniešu biedrību Liepājā. Savukārt sākot ar 2008.gada, biedrības biedri regulāri saņem Liepājas pilsētas domes apbalvojumus un pateicības  par brīvprātīgo darbu Liepājā.

2008. gadā biedrība saņēma apbalvojumu par sadarbību ar mēdijiem un redzamību.

2009. gadā par ieguldījumu bērnu un jauniešu tiesību popularizēšanā un aktīvas radošas jaunatnes attīstības veicināšanā.

2011. gadā par bērnu un jauniešu  iesaistīšanu atraktīvu ideju īstenošanā Liepājas ģimenēm.

Kopš 2008.gada esam Latvijas Jaunatnes Padomes biedri un IFM-SEI (International Falcon Movement – Socialist Educational International) biedri. IFM-SEI ir starptautiska asociācija, kuras galvenās vērtības ir demokrātija, tolerance, līdztiesība, sadarbība un draudzība kā galvenie pamatprincipi harmoniskas sabiedrības veidošanai. ANO Bērnu tiesību konvencija ir tās darbības pamatdokuments.

2009.gadā  „Liepājas Jaunajiem Vanagiem” tika piešķirts LR FM Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Sākot ar 2011. Gadu Liepājas Jaunie Vanagi ir akreditēti kā nosūtītājorganizācija, uzņēmējorganizācija un koordinējošā  organizācijas Eiropas brīvprātīgajam darbam. Nepilnu divu gadu laikā esam nosūtījuši 9 jauniešus brīvprātīgajā darbā un 8 uzņēmuši.